شرکت دانش پژوه بنادر ایرانیان نخست – دانش پژوه بنادر ایرانیان

خدمات شرکت دانش پژوه بنادر ایرانیان
در دنیای پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز،آنچه که موجبات برتری شرکت‌ها بر یکدیگر را تضمین کرده است، توسعه منابع انسانی کارآمد، دارای انگیـزه پیشرفت و پرتلاش برای آینده است.
شرکت دانش پژوه بنادر ایرانیان با ایجاد اکادمی بنادر و دریانوردی با پیروی از رویکردی نوین و با هدف استفاده مناسب، به موقع و نظامند از دانش ملی و بین‌المللی، سیاست‌های خود را بنا نهاده است.

 • طراحی و ارتقا سیستم‌ها واستانداردهای مدیریتی
 • انجام ممیزی، ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی
 • پژوهش و توسعه فن‌آوری‌های دانش بنیان
 • طراحی و برگزاری آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصی

برنامه توسعه شرکت با بهره گیری از روش‌ها و متد‌های نوین آموزش و یادگیری در دنیا ارائه می‌گردد. تمرکز اصلی این رویکرد سه حیطه دانش، مهارت و نگرش می‌باشد.

نگرش
این سطح از یادگیری بر حذف نگرش های کهنه و ساخت و حک کردن نگرش های جدید تمرکز دارد.

دانش
مدیریت دانش های پیرامون و تمرکز بر کسب دانایی های جدید و حرکت به سمت دانایی محوری با دسترسی مناسب، درست و به موقع هدف این بخش می‌باشد.

مهارت
تلاش و تمرین و شبیه سازی فعالیت‌ها و ممارست، مهارت را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد.

چرا آکادمی بنادر و دریانوردی
اصل توسعه منابع انسانی از مهمترین اهداف سازمان‌های موفق امروزی است. برقراری و ایجاد توازن مابین شغل و شاغل عامل مهمی در افزایش سطح اثر بخشی کارکنان خواهد بود. لذا بکارگیری روش‌های علمی و به روز رسانی دایمی دانش و آگاهی کارکنان به همراه یک سیستم نظارت می‌تواند باعث ایجاد شرایط قابل اطمینان برای جلوگیری از خطا‌های انسانی و توسعه نوآوری‌های فردی و سازمانی باشد. همچنین انتخاب، آموزش و ارتقای صلاحیت کارکنان به دلیل تغییرات وانتظارات بین‌المللی بسیار حساس و تعیین کننده خواهد بود بنابراین سطح شایستگی مورد نظر کارکنان می بایست بطور مداوم تحت کنترل باشد و در این بین وجود یک شرکت مورد اعتماد می‌تواند این مسئولیت خطیر را بر عهده گیرد و در سریعترین زمان ممکن بهترین خدمات را ارایه نماید.
بر همین اساس رویکرد آموزش کارکنان در قالب یک سیستم منسجم و هدفمند و در چارجوب‌های زمانی مشخص قابل ردیابی و پایش باشد.
آکادمی بنادر و دریانوردی با ارائه مدل‌ها و راه کارهای جامع، شریکی قابل اعتماد با امکانات و توانمندی‌های ذیل همواره در کنار شما می‌باشد:

 • بر خوردار از رویکرد یکپارچه در ارائه خدمات
 • همکاری با متخصصان و اساتید داخلی و خارجی مطرح
 • دارای شرکا و همکاران موفق در سطح بین‌الملل
 • بر خوردار از ۱۵۰۰متر فضای آموزشی
 • برخوردار از بستر آموزش‌های الکترونیکی
 • توان تولید محتواهای آموزشی بصورت مولتی مدیا در استودیویی مجهز
 • وجود تیم‌های چند تخصصی مجرب برای مدیریت و راهبری آموزش
 • برخوردار از هیات علمی و تخصصی مجرب

 • طراحي و تدوين سند استراتژيک سازماني
 • انجام آنالیز شکاف Gap Analysis
 • طراحی و پیاده سازی مدیریت دانش
 • تعریف و اجرای پروژه های بهبود و بهره وری
 • انجام پروژه‌های مدیریت ریسک RBM
 • پیاده سازی و استقرار مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE

راهکارهاي طراحي و استقرار سيستم ها و استانداردهاي مديريتي


 • طراحی و استقرار سیستم های مدیریتی و استانداردهای بین‌المللی
 • توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری
 • ارائه آموزش‌های مبتنی بر یادگیری از طریق برگزاری دوره‌ها، سمینارها و نشست‌های تخصصی
 • طراحی و استقرار نظام مدیریت انبار و لجستیک
 • انجام پروژه‌های بهینه کاوی و مطالعات تطبیقی BENCHMARKING
 • طراحی و اجرای سیستم مدیریت بر مبنای هدف (MBO)
 • مطالعات ارزیابی فنی و اقتصادی
 • انجام پژوهش‌های کاربردی، بنیادی، میدانی
 • انجام تحقیقات بازاریابی و توسعه بازار
 • شناسایی فن‌آوری‌های جدید و تهیه نقشه راه تکنولوژی
 • انجام پژوهش‌های محیط زیست و مصرف انرژی
 • مطالعات و بروز رسانی مستندات فنی
 • انجام مطالعات توسعه کسب و کار
 • انجام مطالعات توسعه منابع انسانی

پژوهش و توسعه فن آوری‌های دانش بنیان


تحقیق و پژوهش به مجموعه فعالیت‌های بدیع، خلاق، نوآورانه، نظام یافته و برنامه‌ریزی شده‌ای گفته می‌شود که بطور کلی با هدف و در جهت گسترش شناخت مرزهای علمی و کاربرد این دانش برای بهبود زندگی و بطور خلاصه در جهت نوآوری و ایجاد فرآورده‌ها، فرایندها، وسایل و ابراز، نظام‌ها، خدمات و روش‌های جدید که در پایان منجر به رشد و توسعه می‌شود، صورت می‌پذیرد. پژوهش، فعالیتی است دقیق، منظم و منطقی برای کشف حقایق، دستیابی به دانش نو، حل مسائل و تصمیم ‌‌گیری‌های درست که می‌تواند جلوی بسیاری از دوباره کاری‌ها، اتلاف وقت و منابع را بگیرد و ریسک تصمیم و اجرا را به حداقل برساند.

 • انجام پروژههای تطبیق
 • انجام ممیزیهای شخص دوم و شخص ثالث
 • صدور گواهینامههای تطابق عملکرد
 • انجام ممیزیهای مراقبتی و پایش عملکرد اهداف
 • ارائه گزارشات جامع و ادواری
 • استخراج نقاط قوت و نواحی قابل بهبود شرکتها
 • مراقبت و پایش از پروژهها و برنامههای کیفی
 • تربیت ممیزان و سر ممیزان حرفهای

خدمات ممیزی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی


یکی از سیستمهای اعتبار سنجی خدمات و محصولات و تضمین تداوم کیفیت کسب و کارها، انجام ممیزی و ارزیابی عملکرد میباشد. رتبهبندی عامل بسیار مهم انگیزشی برای شرکتها جهت ارتقا و بهبود عملکرد میباشد.خدمات این بخش شامل:

 • انجام پروژههای تطبیق
 • انجام ممیزیهای شخص دوم و شخص ثالث
 • انجام ارزیابی و رتبهبندی کمی و کیفی شرکتهابر اساس استاندارهای مصوب حوزه کسب و کار
 • صدور گواهینامههای تطابق عملکرد
 • انجام ارزیابی و رتبهبندی کمی و کیفی شرکتهابر اساس استاندارهای مصوب حوزه کسب و کار

درک درست از مفاهیم، استانداردها و تکنیکهای هر دوره توسط اساتید صاحب نام و مجرب در کنار محتواهای آموزشی به روز و محیط آموزشی فعال به شرکتها و سازمانها امکان این را میدهد که به کارآیی مد نظر دست پیدا نمایند و عملکردهای بهتری را بر اساس اهداف و وظایف خود نشان دهند.
شرکت دانش پژوه بنادر ایرانیان همواره شریک تجاری خوبی برای توسعه کسب وکار شما از طریق فراهمآوری بهترین آموزشها خواهد بود.

دوره‌های آموزشی دانش پژوه بنادر ایرانیان


مطالعات بسیاری در دنیا نشان میدهد که سرمایهگذاری در دورههای آموزشی خوب میتواند به بهبود سودآوری کسب و کارها و افزایش انگیزش و تعلق کارکنان منجر گردد. دورههای آموزشی ما به صورت حضوری و الکترونیکی بر اساس متدولوژیها و استانداردهای آموزشی مطرح بینالمللی طراحی شدهاند که نیازهای آموزشی کارکنان فعال در حوزه بندر، دریا و لجستیک را به نحو احسن پوشش دهند.

همکاران تجاری

آموزشگاه مهندسی کندو
لوگوی هفته نامه حمل و نقل
etook
برگزار کننده دوره های آموزشی دریایی